Хүүхдийн холбоо

Нийслэлийн хүүхдийн үүсгэл санаачлагын өөрийн удирдлагын гол байгууллага болох “Нийслэлийн Хүүхдийн холбоо” нь анх 2002 онд Нийслэлийн Хүүхдийн төлөө газрын дэргэд байгуулагдсан бөгөөд одоогоор Нийслэлийн 9 дүүрэгт 200 хүүхдийн гишүүнчлэл бүхий салбар зөвлөлүүдтэй, Нийгэм эрх зүйн алба, Соёл урлаг хөгжлийн алба, Олон нийттэй харилцах алба гэсэн ерөнхий бүтэц зохион байгууллтайгаар тэргүүлэх 30 хүүхдийн бүрэлдэхүүнтэй Нийслэлийн нийт хүүхдийн эрх ашгийг хамгаалан тэдний дуу хоолой болон ажиллаж байна.
Холбооны эрхэм зорило:
Нийслэлийн хүүхэд багачуудын хүмүүжил боловсрол, хөгжилд хамаатай аливаа асуудлыг шийдвэрлэхэд дуу хойлоо болох, шаардлагатай мэдээ, мэдээллийг олж хүргэх, өөрсдийн болон үе тэнгийн найз нөхдийнхөө эрх ашгийг хамгаалах
 Холбооны зорилт
–       Аливаа үйл ажиллагаанд оролцож, тэндээс өөрт хэрэгтэй мэдлэг, мэдээллийг олж авах
–       Өөрсдийгөө бүх талаар нь хөгжүүлэх
–       Шийдвэр гаргах түвшинд үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх
–       Ямагт шинийг илэрхийлэх
–       Шинэ мэдээ,  мэдээллийг цаг хугацаанд олж авах
–       Өөрийн болон хамт олныхоо эрх ашгийг хамгаалах зорилгоор нэгдэн, нягтрах
Холбооны уриа:
Эрин үетэйгээ хөл нийлүүлэн
Ирээдүй хойчоо манлайлцгаая!