“Гэр бүлийг дэмжих туршилтын хөтөлбөр”-т хамрагдаж буй өрх бүрт хэрхэн ажиллах талаар чадавхижуулах сургалт зохион байгууллаа.

Зорилтот бүлгийн хүүхдүүд болон гэр бүлүүдэд гэрээр айлчлагч нараар дамжуулан хүрч ажиллах хамтын ажиллагаа үр дүнг сайжруулах зорилготой 2020 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдөр 13-18 дугаар хорооны 19 хэсгийн ахлагч 2 нийгмийн ажилтан нийт 21 ажилтан албан хаагчдын дунд “Гэр бүлийг дэмжих туршилт”-ын хөтөлбөрт хамрагдаж буй өрх бүрт хэрхэн ажиллах талаар чадавхижуулах сургалтыг зохион байгууллаа
http://chingeltei.child.gov.mn/wp-content/uploads/2020/01/83683818_1275053119361595_2527675136589430784_n.jpg
http://chingeltei.child.gov.mn/wp-content/uploads/2020/01/83177042_131417854637163_8146510078028021760_n.jpghttp://chingeltei.child.gov.mn/wp-content/uploads/2020/01/82951178_1023593478010172_6149670380710658048_n.jpg