Хүмүүжлийн эерэг арга сургагч багш бэлтгэх сургалт боллоо.

Хүмүүжлийн эерэг арга сургагч багш бэлтгэх сургалтыг 01 дүгээр сарын 7, 8-ны өдрүүдэд зохион байгуулж байна. Ерөнхий боловсролын сургуулийн 32 багш хамрагдаж эцэг эхчүүдэд хүмүүжлийн эерэг арга сургалтыг заах 2020 оны төлөвлөгөөг боловсрууллаа .
http://chingeltei.child.gov.mn/wp-content/uploads/2020/01/81644241_412737652816206_1758902967295016960_n.jpghttp://chingeltei.child.gov.mn/wp-content/uploads/2020/01/82506359_664551081035513_2776431881367846912_n.jpghttp://chingeltei.child.gov.mn/wp-content/uploads/2020/01/82076180_563204550898887_2600497943475650560_n.jpghttp://chingeltei.child.gov.mn/wp-content/uploads/2020/01/81805371_455802298430964_3023133278136696832_n.jpghttp://chingeltei.child.gov.mn/wp-content/uploads/2020/01/81706706_445498939670925_3269507252368703488_n.jpg