Дүүргийн хүүхдийн элч С.Сарангэрэл хүүхдийн холбооны гишүүдтэй хамтран 2020 оны төлөвлөгөөг боловсрууллаа

http://chingeltei.child.gov.mn/wp-content/uploads/2020/01/81857385_465139194171051_2553764400032907264_n.jpg
http://chingeltei.child.gov.mn/wp-content/uploads/2020/01/81726477_1403648106461738_2121954220658655232_n.jpg
http://chingeltei.child.gov.mn/wp-content/uploads/2020/01/79371859_843265026118753_1321728811854725120_n.jpg