ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД ХАМГААЛЛЫН ЧИГЛЭЛЭЭР АЖИЛЛАЖ БАЙСАН ТУРШЛАГАТАЙ НИЙГМИЙН АЖИЛТАН АЖИЛД АВНА.