ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ИТХ-ЫН НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН ХОРООНЫ БҮРЭЛДЭХҮҮН ТУС ХЭЛТСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААТАЙ ТАНИЛЦЛАА

Чингэлтэй дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Нийгмийн хөгжлийн хорооны бүрэлдэхүүн
ХОРООНЫ ДАРГА:
Г.Бадамгарав
ГИШҮҮД:
Ж.Чимэдцогзол
О.Есөнтөмөр
ХОРООНЫ НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА: М.Бямбазаяа нар тус хэлтсийн үйл ажиллагаатай танилцлаа