“БИ ХАРИУЦЛАГАТАЙ ААВ ЭЭЖ” 3 САРЫН АЯН

Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль, Гэр бүлийн тухай хуулийн ийн хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд хуулиар үүрэг хүлээсэн төрийн албан хаагчид, аж ахуй нэгж байгууллагын ажилтан албан хаагчдыг чадавхижуулах, тэдний үйл ажиллагааг идэвхижүүлэх, хуулийн хэрэгжилтийг хангахад чиглэгдсэн урьдчилан сэргийлэх ажлуудыг зохион байгуулах зорилготой. Тус аян нь 2018 оны 04 дүгээр сарын 2-ноос 7 дугаар сарын 02-ны өдрийг хүртэлх 3 сарын хугацаанд хэрэгжүүлнэ.

2