Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль сурталчилах ажлын хэсэг томилогдов.

“Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх хууль” хуулийг иргэдэд сурталчилан таниулах ажлын хэсэг Чингэлтэй дүүргийн Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн даргын 2017 оны 3 дугаар сарын 28-ны өдөр А/06 тушаалаар батлагдсан.

 Ажлын хэсгийн ахлагчаар Мэдэээлэл судалгаа хяналт үнэлгээ хариуцсан ажилтан Д.Одмаа, Захиргаа дотоод ажил, тогтоол шийдвэрийн биелэлт хариуцсан ахлах ажилтан Х.Мөнхнайрамдал, Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хамгаалал хариуцсан ахлах ажилтан С.Бат-Эрдэнэ нар гишүүдээр томилогдон ажилласан.

Scan_20170504_174438