АНХААРУУЛГА

Нийтлэсэн: 2020-02-05 | Үзсэн: 34020Дэлгэрэнгүй

“КОРОНА ВИРУС”-ээс урьдчилан сэргийлье

Нийтлэсэн: 2020-02-03 | Үзсэн: 34009Дэлгэрэнгүй

“Гэр бүлийг дэмжих туршилтын хөтөлбөр”-т хамрагдаж буй өрх бүрт хэрхэн ажиллах талаар чадавхижуулах сургалт зохион байгууллаа.

Зорилтот бүлгийн хүүхдүүд болон гэр бүлүүдэд гэрээр айлчлагч нараар дамжуулан хүрч ажиллах хамтын ажиллагаа үр дүнг сайжруулах зорилготой 2020 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдөр 13-18 дугаар хорооны 19 хэсгийн ахлагч 2 нийгмийн ажилтан нийт 21 ажилтан албан хаагчдын дунд “Гэр бүлийг дэмжих туршилт”-ын хөтөлбөрт хамрагдаж буй өрх бүрт хэрхэн ажиллах талаар чадавхижуулах сургалтыг зохион

Нийтлэсэн: 2020-01-23 | Үзсэн: 33992Дэлгэрэнгүй

Хүмүүжлийн эерэг арга сургагч багш бэлтгэх сургалт боллоо.

Хүмүүжлийн эерэг арга сургагч багш бэлтгэх сургалтыг 01 дүгээр сарын 7, 8-ны өдрүүдэд зохион байгуулж байна. Ерөнхий боловсролын сургуулийн 32 багш хамрагдаж эцэг эхчүүдэд хүмүүжлийн эерэг арга сургалтыг заах 2020 оны төлөвлөгөөг боловсрууллаа .

Нийтлэсэн: 2020-01-08 | Үзсэн: 33961Дэлгэрэнгүй

Дүүргийн хүүхдийн элч С.Сарангэрэл хүүхдийн холбооны гишүүдтэй хамтран 2020 оны төлөвлөгөөг боловсрууллаа

Нийтлэсэн: 2020-01-08 | Үзсэн: 33956Дэлгэрэнгүй